Tellismüüritise painduvad sidemed

Komposiitvarras kahe liivaankruga. See on vajalik tellismüüritise soojustuskihi ühendamiseks voodrikihiga.

Kui seinas on ventileeritav õhuvahe, on paigaldamiseks vajalik täiendav plastfiksaator.

Omadused.

Painduva sideme pikkus

250 kuni 650 mm

Varda läbimõõt

6 mm

Varda tõmbetugevus on vähemalt

1000 MPa

Varda paindetugevus on vähemalt

1000 MPa

Painduva sideme väljatõmbejõud müüritise

mördist M 100 on vähemalt

7000 N